Jaar Eerste Laatste nRec Aantal
weken
Maximum
2018 21-03 4 20-07 1 5 4 21-03: 4
2019 19-04 2 11-08 2 9 7 11-08: 2