Jaar Eerste Laatste nRec Aantal
weken
Maximum
2018 19-07 1 19-07 1 1 1 19-07: 1
2019 17-05 3 17-05 3 1 1 17-05: 3