Jaar Eerste Laatste nRec Aantal
weken
Maximum
2019 19-04 2 30-04 1 4 2 21-04: 2